VÁY ĐẦM

mỗi trang
NKDV1804010

NKDV1804010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA CỔ ĐỨC ĐAI EO ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803032

NKDV1803032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA RỐI ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804058

NKDV1804058

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA ORE ĐAI RỜI ▪️ Màu Sắc: Đen,Rêu, Cam ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804032

NKDV1804032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA VOAN TƠ HOA CHÙM ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804056

NKDV1804056

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CROPTOP PHỐI HOA ▪️ Màu Sắc: Hoa trắng, Hoa vàng, Hoa Xanh ▪️ Chất Liệu: Chiffon phối voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804072

NKDV1804072

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA XÊP LY ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa lót haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804062

NKDV1804062

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA NHÍ DỌC THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
20AK201709008

20AK201709008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LIỀN CROPTOP HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi ▪️ Chất Liệu: Tăm Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804036

NKDV1804036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CROPTOP HOA ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL Giá sản phẩm :

510,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803046

NKDV1803046

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHIFON KHOÉT VAI ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen,Vàng, Nâu, Tím, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803040

NKDV1803040

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA BUÔC NƠ 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Lá Vàng, Hoa Nhí, Da ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804084

NKDV1804084

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHẤM BI KHOÉT CỔ KÈM BĂNG ĐÔ ▪️ Màu Sắc: Vàng Chấm Xanh, Vàng Chấm Đen, cam, ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

465,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803038

NKDV1803038

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CUỐN HOA THÂN ▪️ Màu Sắc: Đen,Rêu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa lót Haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801036

NKDV1801036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA NHÍ NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Rêu, Xanh đen ▪️ Chất Liệu: Chiffon hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803050

NKDV1803050

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PHỐI CHIFON CHÂN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy kẻ + chiffon dày ▪️ Size: S, M , L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803016

NKDV1803016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA TAY XẾP ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh Rêu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chiffon Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

475,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803030

NKDV1803030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA CHÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen , Đen, ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803010

NKDV1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA XÒE PHỐI THAN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen , Đen, Rêu ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nguyễn phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

500,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801034

NKDV1801034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE NHÚN EO CHIFON ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Đen ▪️ Chất Liệu: Chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803004

NKDV1803004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHẤM BI 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đen, Bò ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

635,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803026

NKDV1803026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM MAXI BÈO NGỰC HOA HỒNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

455,000 đ
MUA NGAY
20DV201505010

20DV201505010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM VOAN XÒE ĐAI SAT NÁCH ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

540,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803034

NKDV1803034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA ▪️ Màu Sắc: Coban, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803008

NKDV1803008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG THÊU HOA HỒNG ▪️ Màu Sắc: Cốm, Hồng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Texsi ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804002

NKDV1804002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHẤM BI KHUYẾT CỔ ▪️ Màu Sắc: đen, Vàng ▪️ Chất Liệu: Chéo Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801026 - L2

NKDV1801026 - L2

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA BÈO THÂN ▪️ Màu Sắc: xanh Đen, xanh Coban ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803020

NKDV1803020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG CHIFFON HOA 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Đen , Hồng ▪️ Chất Liệu: Chiffon Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

545,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801006 - L2

NKDV1801006 - L2

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA PHỐI CHIFFON ▪️ Màu Sắc: Đỏ,Trắng,Vàng ▪️ Chất Liệu: Chéo Hoa phối chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803018

NKDV1803018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG CHIFFON ▪️ Màu Sắc: Đỏ,Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801010

NKDV1801010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA XÒE CỔ V THẮT NƠ ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Chéo hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803012

NKDV1803012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chéo Chun ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
20DV201704029

20DV201704029

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM CHIFFON 2 LỚP ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Cam, Nâu ▪️ Chất Liệu: Chifon 2 lớp ▪️ Size: S, M , L, XL

360,000 đ
MUA NGAY
20DV201709008

20DV201709008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM XẺ TÀ ▪️ Màu Sắc: Vang, Đen, Hồng ▪️ Chất Liệu: Đũi Trơn ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803028

NKDV1803028

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ MAXI HOA ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

550,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801006

NKDV1801006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA PHỐI CHIFFON ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Đen ▪️ Chất Liệu: Chéo hoa phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1711008

NKDV1711008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PHỐI CHIFFON ĐÈ DÂY REN ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ( mềm, nhẹ, mát) ▪️ Size: S, M , L, XL

455,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)