VÁY ĐẦM

mỗi trang
NKDV1809026

NKDV1809026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM ĐUÔI CÁ ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

540,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809028

NKDV1809028

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM GIẢ ÁO DÀI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809034

NKDV1809034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM PHỐI HOA EO ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

550,000 đ
MUA NGAY
KDV1807020

KDV1807020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM A PHỐI REN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh, Cam ▪️ Chất Liệu:Xuông Nhật + Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

490,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809036

NKDV1809036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM REN CỔ ĐỨC ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Da ▪️ Chất Liệu: ren lót haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809030

NKDV1809030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM KẺ CỔ LẬT ▪️ Màu Sắc: Đen, xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Nhung Kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

540,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809024

NKDV1809024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM GIẢ ÁO DAI VAI BÈO ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Suông nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

595,000 đ
MUA NGAY
NKDL1810001

NKDL1810001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ DAM LEN 3 CUC KEM DAI ▪️ Màu Sắc:Đen, Bò, Cam ▪️ Chất Liệu: Len ▪️ Size: free size

520,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809012

NKDV1809012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE GILE ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Axsiz QC ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1808010

NKDV1808010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM NHÚN EO CHÉO CỔ ▪️ Màu Sắc:Đen, Rêu, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1808016

NKDV1808016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ YẾM GILE XẺ 3 CÚC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Kẻ Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

460,000 đ
MUA NGAY
NKAK1809022

NKAK1809022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ GILE DÁNG DÀI ĐAI EO ▪️ Màu Sắc:Đen, Ghi, Kem ▪️ Chất Liệu: Tiêu Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

585,000 đ
MUA NGAY
NKDV1809004

NKDV1809004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM YẾM SUÔNG 2 TÚI SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen,Đỏ ▪️ Chất Liệu: Vitex ▪️ Size: S,M, L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808009

NKDL1808009

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN ÔM KHOÉT CỔ 922 ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Rêu ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

400,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808011

NKDL1808011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN TUA RUA 821 ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi, Hồng, Rêu, rêu Vàng ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

400,000 đ
MUA NGAY
NKDV1808004

NKDV1808004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM CỔ LẬT BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Tím. Hồng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S,M, L, xL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808008

NKDL1808008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN ĐÍNH ĐÁ 665 ▪️ Màu Sắc: Đen, Tím ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

580,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808015

NKDL1808015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN XÒE TAY REN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đen ▪️ Chất Liệu: Len phối ren ▪️ Size: Free size

480,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808013

NKDL1808013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM LEN PHỐI GẤU ▪️ Màu Sắc: Nâu, Đen ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

450,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808014

NKDL1808014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN ÔM ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Kem, Đen ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

500,000 đ
MUA NGAY
NKDV1808006

NKDV1808006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM GIẢ ÁO DÀI PHỐI HOA ▪️ Màu Sắc: Hồng, vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

530,000 đ
MUA NGAY
 NKDV1807014

NKDV1807014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG SÁT NÁCH CỔ ĐỨC ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ,Xanh ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807032

NKDV1807032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM SÁT NÁCH NHÚN CỔ ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ,Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

475,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808006

NKDL1808006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN 8198 ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free size

330,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808010

NKDL1808010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN ÔM PHỐI TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi, Rêu ▪️ Chất Liệu: len Hàn ▪️ Size: Free size

400,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808004

NKDL1808004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN SỌC TO ▪️ Màu Sắc: Xanh, kem ▪️ Chất Liệu: len Hàn ▪️ Size: Free size

330,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808005

NKDL1808005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN SỌC NHỎ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: len Hàn ▪️ Size: Free size

330,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807015

NKDV1807015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM YẾM ÔM CÁ EO ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ,Hồng ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

430,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807013

NKDV1807013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM SÁT NÁCH PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807028

NKDV1807028

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807042

NKDV1807042

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM GIÁ ÁO DÀI ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Tím, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt phối Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S,M,L, Xl

565,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805044

NKDV1805044

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ĐẦM SUÔNG NHUYỄN PHỐI MÀU ▪️ Màu Sắc: Hồng, Vàng,Xanh ▪️ Chất Liệu: Nhuyễn Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808002

NKDL1808002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN BÈO NGỰC ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Len Cừu Cao Cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

720,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808001

NKDL1808001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LEN DÂY 4 CÚC ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Len Lông cừu ▪️ Size: S, M , L, XL

760,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808012

NKDL1808012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ĐẦM LEN SOC 703 ▪️ Màu Sắc: Hồng, Nâu, Xanh lá ▪️ Chất Liệu: Len ▪️ Size: S, M , L, XL

410,000 đ
MUA NGAY
NKDL1808003

NKDL1808003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ĐẦM LEN TAY VOAN ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Len phối voan ▪️ Size: freesize

480,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)