Sản phẩm

mỗi trang
NKSM1805022

NKSM1805022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Da ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803004

NKSM1803004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CROPTOP BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Bóng ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804010

NKDV1804010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA CỔ ĐỨC ĐAI EO ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803032

NKDV1803032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA RỐI ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKCV1804012

NKCV1804012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE REN HOA NỔI ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803010

NKSM1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA CHÂN ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804058

NKDV1804058

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA ORE ĐAI RỜI ▪️ Màu Sắc: Đen,Rêu, Cam ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
20SM201707054 - L2

20SM201707054 - L2

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH NGỌC LỤA GIẤY ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng Xanh, Trắng Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804032

NKDV1804032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA VOAN TƠ HOA CHÙM ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804056

NKDV1804056

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CROPTOP PHỐI HOA ▪️ Màu Sắc: Hoa trắng, Hoa vàng, Hoa Xanh ▪️ Chất Liệu: Chiffon phối voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804072

NKDV1804072

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA XÊP LY ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa lót haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804062

NKDV1804062

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA NHÍ DỌC THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
20AK201709008

20AK201709008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LIỀN CROPTOP HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi ▪️ Chất Liệu: Tăm Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804018

NKSM1804018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP THÊU HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKQU1804016

NKQU1804016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN NGỐ ỐNG RỘNG ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Cam, xanh ▪️ Chất Liệu: Hai Biên ▪️ Size: S, M , L, XL

340,000 đ
MUA NGAY
NKSM180401

NKSM180401

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP GẤU PHỐI CHIFON ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Trắng, Cam ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKBD1804004

NKBD1804004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐBỘ ĐỒ CỔ TRÒN GIỌT LỆ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Cam, Hồng ▪️ Chất Liệu: Texsi hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

630,000 đ
MUA NGAY
NKBD1804002

NKBD1804002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ BỘ JUM TÀ CHÉO ▪️ Màu Sắc: Đen, Rêu, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804036

NKDV1804036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CROPTOP HOA ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL Giá sản phẩm :

510,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803046

NKDV1803046

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHIFON KHOÉT VAI ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen,Vàng, Nâu, Tím, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
20SM201703008

20SM201703008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: xanh Lơ,Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kate Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

235,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804022

NKSM1804022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY BÈO ĐAI GẤU ▪️ Màu Sắc: ĐĐỏ , Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803040

NKDV1803040

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA BUÔC NƠ 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Lá Vàng, Hoa Nhí, Da ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKDV1804084

NKDV1804084

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CHẤM BI KHOÉT CỔ KÈM BĂNG ĐÔ ▪️ Màu Sắc: Vàng Chấm Xanh, Vàng Chấm Đen, cam, ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

465,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804004

NKSM1804004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI CROPTOP HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chéo thái ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803038

NKDV1803038

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE CUỐN HOA THÂN ▪️ Màu Sắc: Đen,Rêu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa lót Haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803002

NKSM1803002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CROPTOP CỔ VẠT ▪️ Màu Sắc: Xanh , Tím, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKDV1801036

NKDV1801036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA NHÍ NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Rêu, Xanh đen ▪️ Chất Liệu: Chiffon hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804020

NKSM1804020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI COPTOP CỔ TIM ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Nâu,Đỏ ▪️ Chất Liệu: Chéo hoa thái ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803050

NKDV1803050

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PHỐI CHIFON CHÂN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy kẻ + chiffon dày ▪️ Size: S, M , L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803016

NKDV1803016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA TAY XẾP ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh Rêu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chiffon Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

475,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803024

NKSM1803024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ BUỘC NƠ TAY NGẮN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

245,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803010

NKCV1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE ĐUÔI CÁ ▪️ Màu Sắc: xanh, Trắng, Đen, ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn phối chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803030

NKDV1803030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA CHÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen , Đen, ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

535,000 đ
MUA NGAY
NKDV1803010

NKDV1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM HOA XÒE PHỐI THAN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen , Đen, Rêu ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nguyễn phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

500,000 đ
MUA NGAY
NKQU1804006

NKQU1804006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN BAGGY ÔM CẠP ▪️ Màu Sắc: Xanh,Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Galaxy ▪️ Size: S, M , L, XL

395,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)