Sản phẩm

mỗi trang
NKCV1807016

NKCV1807016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ ĐAI TRÒN ▪️ Màu Sắc: xanh,Đỏ, Rêu, Đen, ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807004

NKCV1807004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE BÚP HỒNG ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen, ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807022

NKSM1807022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807024

NKSM1807024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BỔ TRỤ ▪️ Màu Sắc: xanh, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
20CV201708016

20CV201708016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Rêu, Nâu, đen ▪️ Chất Liệu: Vitex ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805011

NKSM1805011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SÁT NÁCH BÈO TẦNG ▪️ Màu Sắc:Hồng, Vàng, Coban ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805004

NKDV1805004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PEPLUM LỆCH ▪️ Màu Sắc:Hồng Trắng ▪️ Chất Liệu: Haputai phối Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

465,000 đ
MUA NGAY
NKAK1807014

NKAK1807014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ GILE CÁ VAI ▪️ Màu Sắc: Cam, Xanh, Đen,Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKAK1806016

NKAK1806016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ GILE CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Guxi ▪️ Size: S, M , L, XL

415,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805058

NKDV1805058

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG A SÁT NÁCH HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Vàng, Ghi, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Gotix (Lụa sạn mới) ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805020

NKDV1805020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI NGỰC ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu:Haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKCV1804006

NKCV1804006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ PHỐI REN ▪️ Màu Sắc:Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Trượt tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805038

NKDV1805038

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE THÊU TAY VAI ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu:Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

500,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806024

NKDV1806024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG ĐUÔI CÁ DẬP LY ▪️ Màu Sắc: Xanh, vàng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Nhăn Thô ▪️ Size: S, M , L, XL

525,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806040

NKDV1806040

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE BÓ THÂN ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Ghi, Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

545,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807016

NKSM1807016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG TAY XẾP ▪️ Màu Sắc: Cam,Rêu, Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807022

NKDV1807022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG TAY DẬP LY ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Lá, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Suông Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

500,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806052

NKDV1806052

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG VẠT LÊCH PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Cam, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Trượt ▪️ Size: S, M , L, XL

465,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806001

NKDV1806001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE SÁT NÁCH PHỐI ĐAI CHÂN ▪️ Màu Sắc: Cam,Rêu, Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806042

NKDV1806042

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM CỔ LỆCH GIAO CUC ▪️ Màu Sắc: Cam,Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu:Nel Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

550,000 đ
MUA NGAY
 NKQU1807006

NKQU1807006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN ỐNG ĐỨNG ĐAI CẠP ▪️ Màu Sắc:Xanh, Cam, Ghi, Đen ▪️ Chất Liệu: Biên Chỉ ▪️ Size: S, M , L, XL

425,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807020

NKSM1807020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐÚC CHẤM BI TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh Đen, Trắng, Xanh Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807004

NKSM1807004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI REN CHUN TAY ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Ren cao cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806022

NKSM1806022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh,Hồng ▪️ Chất Liệu: Texsi phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804016

NKSM1804016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI 2 TÀ ▪️ Màu Sắc: ghi, Xanh Rêu,Vàng ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKDV1805046

NKDV1805046

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE XẾP SÚP CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh ,Đen ▪️ Chất Liệu: Cotton silk ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807002

NKCV1807002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐAI LỆCH SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Bò, đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806003

NKSM1806003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI MÀU LAZE ▪️ Màu Sắc: Cam, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

330,000 đ
MUA NGAY
NKDV1806048

NKDV1806048

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE HOA CỔ LẬT ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Cát Chun Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806023

NKSM1806023

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO NƠ CỔ LỆCH ▪️ Màu Sắc: xanh Ngọc, Tím, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKDV1807007

NKDV1807007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM NHÚN EO HOA 3D ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Đen, đen ▪️ Chất Liệu: Chéo Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

450,000 đ
MUA NGAY
NKBD1806016

NKBD1806016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SÉT ĐÂM ÔM 2 DÂY + ÁO KHOÁC VOAN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

520,000 đ
MUA NGAY
NKBD1807003

NKBD1807003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SÉT ĐẦM ÔM 2 DÂY + ÁO KHOÁC VOAN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Texsi Lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

485,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807006

NKCV1807006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY REN CAO CẤP ▪️ Màu Sắc: Đỏ,Hồng, đen ▪️ Chất Liệu: Ren cao Cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805022

NKCV1805022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY 2 ĐAI VẠT LỆCH ▪️ Màu Sắc: Ghi, Hồng, đen ▪️ Chất Liệu: Texsi Lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805020

NKCV1805020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY A VẠT LỆCH PHỐI ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Golex + Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)