Sản phẩm

mỗi trang
NKSM1906036

NKSM1906036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM CHÉO ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen Chấm, Đỏ Chấm, Nâu,Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKCV1905018

NKCV1905018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY TÚI VUÔNG ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Xi nel ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905026

NKSM1905026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA TAY LỠ KẺ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907021

NKSM1907021

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CỘC TAY KẺ SỌC ▪️ Màu Sắc: Nâu, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tex kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906008

NKSM1906008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 VAI TRỄ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903015

NKSM1903015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 LY EO ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905036

NKSM1905036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TIM BO GẤU ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

330,000 đ
MUA NGAY
NKDV1906038

NKDV1906038

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM ÁO DÀI TAY BỒNG HOA CỔ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

570,000 đ
MUA NGAY
NKBD1812001

NKBD1812001

hông tin sản phẩm: ▪️ SÉT PHỐI MÀU ZICH ZAC ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Cam ▪️ Chất Liệu: Xone ▪️ Size: S, M , L, XL

470,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907009

NKSM1907009

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ HỌA TIẾT RỐI ▪️ Màu Sắc: Trắng,Vàng, Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907023

NKSM1907023

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Hồng, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKDV1906024

NKDV1906024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM SUÔNG CỔ ĐỨC REN VAI ▪️ Màu Sắc: xanh Dương, Rêu, Vàng ▪️ Chất Liệu:Cotton Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

440,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907015

NKSM1907015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HỌA TIẾT MŨI TÊN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Đũi ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1907001

NKCV1907001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ 2 TẦNG LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen ▪️ Chất Liệu: Chéo Kim ▪️ Size: S, M , L, XL

345,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907001

NKSM1907001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ KẺ ĐỐT ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKBD1906006

NKBD1906006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SÉT ÁO PEPLUM KÉP MÍ THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Xanh, Vàng ▪️ Chất Liệu: Texi lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

610,000 đ
MUA NGAY
NKBD1907006

NKBD1907006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SÉT ÁO PEPLUM BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Đen, Cam, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Texi Mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY
NKCV1905008

NKCV1905008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY CƠ BẢN PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Rêu, Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Tuyết ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKQU1906001

NKQU1906001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN ỐNG RỘNG ĐŨI TUYẾT ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu, Rêu ▪️ Chất Liệu: Đũi Tuyết ▪️ Size: S, M , L, XL

345,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905030

NKSM1905030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM TÀ CHÉO ▪️ Màu Sắc: rêu, kem, vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tằm Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905006

NKSM1905006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO 3 LY CỔ ▪️ Màu Sắc: Tím, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKDV1907005

NKDV1907005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM LANH CÚC NẸP ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lanh Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

260,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905022

NKSM1905022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG VẠT CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKDV1903013

NKDV1903013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM XÒE PEPLUM KÉP ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

480,000 đ
MUA NGAY
NKAT1907001

NKAT1907001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO THUN CROPTOP CỔ TIM IN XƯƠNG RỒNG ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Thun ▪️ Size: S, M , L, XL

165,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906030

NKSM1906030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO NƠ NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKCV1905016

NKCV1905016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ LADY ▪️ Màu Sắc: Đen,Rêu ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

260,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904006

NKSM1904006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO ĐUÔI ÉN ▪️ Màu Sắc: Đen, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKCV1905010

NKCV1905010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY A BẢY MẢNH ĐAI RỜI ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Ghi ▪️ Chất Liệu: Jinxi ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKCV1906001

NKCV1906001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ LADY ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu, Bò, Ghi, Rêu ▪️ Chất Liệu: Nel Vân ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKQU1905002

NKQU1905002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN ỐNG RỘNG ĐAI CẠP ▪️ Màu Sắc: Xanh Đá, Đen ▪️ Chất Liệu: Anree ▪️ Size: S, M , L, XL

395,000 đ
MUA NGAY
NKCV1905012

NKCV1905012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ BÈO HÔNG ▪️ Màu Sắc: Đen,Nâu, rêu ▪️ Chất Liệu: Nel vân ▪️ Size: S, M , L, XL

340,000 đ
MUA NGAY
NKQU1905003

NKQU1905003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ QUẦN BAGGY TAM GIÁC LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh ▪️ Chất Liệu: Mango ▪️ Size: S, M , L, XL

395,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903036

NKSM1903036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ PHỐI CỔ ▪️ Màu Sắc: Rêu, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906001

NKSM1906001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKDV1906005

NKDV1906005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ĐẦM CỔ TIM DÍNH CUC XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Cam, Đỏ, Xanh đen ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

495,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)