CHÂN VÁY

mỗi trang
NKCV1811002

NKCV1811002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN CẠP CHUN 631 ▪️ Màu Sắc:Đen, Nâu, Ghi ▪️ Chất Liệu: Len Hàn ▪️ Size: Free Size

330,000 đ
MUA NGAY
 NKCV1810002

NKCV1810002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÈO THÊU HOA ▪️ Màu Sắc: Ghi, Đen, Xanh ▪️ Chất Liệu: Philip ▪️ Size: S, M , L, XL

355,000 đ
MUA NGAY
NKCV1810001

NKCV1810001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN NGẮN DÂY RÚT 9077 ▪️ Màu Sắc: Lông Chuột, Đen, Bò ▪️ Chất Liệu: Len Tăm ▪️ Size: Freezise

282,000 đ
MUA NGAY
NKCV1810002

NKCV1810002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN NGẮN LÔNG CỪU 518 ▪️ Màu Sắc: Ghi, Đen, Da ▪️ Chất Liệu: Len Tăm ▪️ Size: Freezise

390,000 đ
MUA NGAY
NKCL1808003

NKCL1808003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN 683 ▪️ Màu Sắc: Đen, Ghi, Nâu ▪️ Chất Liệu: Len gân ▪️ Size: Freesize

360,000 đ
MUA NGAY
NKCV1808001

NKCV1808001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY KẸP NƠ ▪️ Màu Sắc:Đen, Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKCV1808003

NKCV1808003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY CẠP LẬT 2 CÚC ▪️ Màu Sắc:Đen, Nâu, Tím ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKCV1808008

NKCV1808008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY VẠT ORE ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Chanel ▪️ Size: S, M , L, XL

340,000 đ
MUA NGAY
NKCV1808012

NKCV1808012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ CẠP LIỀN ▪️ Màu Sắc: Rêu, Đen, Đỏ, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Xnel( mềm , mịn co giãn 4 chiều) ▪️ Size: S,M,L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKCL1808001

NKCL1808001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN XÒE A6 ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu, Ghi ▪️ Chất Liệu: Len hàn ▪️ Size: Freesize

270,000 đ
MUA NGAY
NKCL1808002

NKCL1808002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY LEN 9001 ▪️ Màu Sắc:Kem, Đen ▪️ Chất Liệu: Len hàn ▪️ Size: Freesize

360,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807014

NKCV1807014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ DẬP LY ▪️ Màu Sắc: Đen, Rêu, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807016

NKCV1807016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY BÚT CHÌ ĐAI TRÒN ▪️ Màu Sắc: xanh,Đỏ, Rêu, Đen, ▪️ Chất Liệu: Xnel ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807004

NKCV1807004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE BÚP HỒNG ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen, ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
20CV201708016

20CV201708016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Rêu, Nâu, đen ▪️ Chất Liệu: Vitex ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1804006

NKCV1804006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ PHỐI REN ▪️ Màu Sắc:Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Trượt tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807002

NKCV1807002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐAI LỆCH SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Bò, đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Mưa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807006

NKCV1807006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY REN CAO CẤP ▪️ Màu Sắc: Đỏ,Hồng, đen ▪️ Chất Liệu: Ren cao Cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805022

NKCV1805022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY 2 ĐAI VẠT LỆCH ▪️ Màu Sắc: Ghi, Hồng, đen ▪️ Chất Liệu: Texsi Lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805020

NKCV1805020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY A VẠT LỆCH PHỐI ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Golex + Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805008

NKCV1805008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ PHỐI CHIFON ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Chéo Kim ▪️ Size: S, M , L, XL

345,000 đ
MUA NGAY
NKCV1807008

NKCV1807008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHAN VAY A DOT CHI ▪️ Màu Sắc: Ghi, Đen, Bò ▪️ Chất Liệu: Trượt Tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV18060013

NKCV18060013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ ĐỐI XỨNG ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Philip ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKCV1804002

NKCV1804002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Trắng, Cam, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Chéo tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803006

NKCV1803006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XẺ CONG ĐÍNH EO ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Coban ▪️ Chất Liệu: Gilxy ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKCV1806004

NKCV1806004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY PEPLUM ▪️ Màu Sắc: Nâu, Đen, Rêu ▪️ Chất Liệu: Texsi lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805016

NKCV1805016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY CƠ BẢN NƠ EO ▪️ Màu Sắc: Bò, Đen, Xanh rêu ▪️ Chất Liệu: Phillip ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805010

NKCV1805010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Bã trầu ▪️ Chất Liệu: Texsy lỳ ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKCV1805002

NKCV1805002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE ĐAI RỜI ▪️ Màu Sắc: Đen, Tím ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL Giá sản phẩm :

310,000 đ
MUA NGAY
NKCV1804012

NKCV1804012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE REN HOA NỔI ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803010

NKCV1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE ĐUÔI CÁ ▪️ Màu Sắc: xanh, Trắng, Đen, ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn phối chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803012

NKCV1803012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY 2 LỚP XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ tím, Cam cháy ▪️ Chất Liệu: Plenting hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803002

NKCV1803002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY XÒE 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tuyết nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKCV1803016

NKCV1803016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY VOAN KẺ ▪️ Màu Sắc: Cam, Nâu ▪️ Chất Liệu: Voan Kẻ lót haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

325,000 đ
MUA NGAY
NKCV1801002

NKCV1801002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ ▪️ Màu Sắc: Đen, Xanh, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Philip ( mềm, co giãn, dày dặn ) ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKCV1801011

NKCV1801011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ CHÂN VÁY REN XÒE 2 LỚP ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Ren cao cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)