ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1805022

NKSM1805022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Da ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803004

NKSM1803004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CROPTOP BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Bóng ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803010

NKSM1803010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA CHÂN ▪️ Màu Sắc: Tím, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
20SM201707054 - L2

20SM201707054 - L2

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH NGỌC LỤA GIẤY ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng Xanh, Trắng Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804018

NKSM1804018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP THÊU HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM180401

NKSM180401

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP GẤU PHỐI CHIFON ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Trắng, Cam ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
20SM201703008

20SM201703008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: xanh Lơ,Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kate Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

235,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804022

NKSM1804022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY BÈO ĐAI GẤU ▪️ Màu Sắc: ĐĐỏ , Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804004

NKSM1804004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI CROPTOP HOA NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chéo thái ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803002

NKSM1803002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CROPTOP CỔ VẠT ▪️ Màu Sắc: Xanh , Tím, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804020

NKSM1804020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI COPTOP CỔ TIM ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Nâu,Đỏ ▪️ Chất Liệu: Chéo hoa thái ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803024

NKSM1803024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ BUỘC NƠ TAY NGẮN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

245,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803022

NKSM1803022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI XẾP LY EO TAY NHÚN ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Cốm ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804002

NKSM1804002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA NHÍ NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201707066

20SM201707066

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC LÁ TRE ▪️ Màu Sắc: Rêu, Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tăm hoa phối chiffon ▪️ Size: S, M , L, XL

240,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801002

NKSM1801002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN KẺ SỌC ▪️ Màu Sắc: Xanh Coban, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801002

NKSM1801002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803888

NKSM1803888

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA TAY NGẮN ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Đũi Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
20SM201708001

20SM201708001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SO MI CỔ ĐỨC NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đen, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tăm Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801007

NKSM1801007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Cam, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Haputai ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
20SM201708015

20SM201708015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRIẾT EO KÉO KHÓA ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Tím, Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801026

NKSM1801026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI ÔM PEPLUM REN EO ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Đũi Trơn ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM1710010

NKSM1710010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA NỔI ▪️ Màu Sắc: Trắng, ,Hồng, Tím ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

340,000 đ
MUA NGAY
20SM201707058

20SM201707058

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CROPTOP ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801022

NKSM1801022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI ÔM REN HOA ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Ren hoa nổi cao cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

335,000 đ
MUA NGAY
20SM201707046 - 2018

20SM201707046 - 2018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI THÊU EO CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Đen ▪️ Chất Liệu:Lụa Giấy chấm bi ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1712010

NKSM1712010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ SEN NGỌC TRAI ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1712002

NKSM1712002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Bò, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801003

NKSM1801003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC NƠ RỜI ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh coban, Rêu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ( mềm, mát, mịn) ▪️ Size: S, M ,L,XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1708006

NKSM1708006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ CHÉO TAY NƠ ▪️ Màu Sắc:Xanh đen, Vàng, Trắng, ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801001

NKSM1801001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TÀU ĐÈ DUY BĂNG ▪️ Màu Sắc: Xanh đen, Xanh Lơ, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1712012

NKSM1712012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI REN CROPTOP ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Da ▪️ Chất Liệu: Ren cao cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801008

NKSM1801008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI REN NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng, Cam ▪️ Chất Liệu: Tơ kẻ ( mềm, mát) ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1708014

NKSM1708014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LỌ NẸP GIẢ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ( mềm mại, thấm hút mồ hôi ) ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1710003

NKSM1710003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO THUN XẺ TÀ ĐÍNH CÚC ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đen ▪️ Chất Liệu: Cotton ▪️ Size: S, M , L, XL

225,000 đ
MUA NGAY
NKSM1801002

NKSM1801002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN KẺ CARO ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh Đen, Xanh Lơ ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ( mềm, mịn, mát) ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)