ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1903040

NKSM1903040

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904007

NKSM1904007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NHÚN EO ▪️ Màu Sắc:Trắng Đen, Đỏ, Tắng Vàng, Xanh Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903030

NKSM1903030

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NẸP CÚC LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903020

NKSM1903020

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BO GẤU PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903013

NKSM1903013

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903019

NKSM1903019

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BUỘC GẤU SÁT NÁCH ▪️ Màu Sắc: Xanh, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903024

NKSM1903024

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP LI EO ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan họa tiết ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903026

NKSM1903026

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP BO MÍ TAY ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903022

NKSM1903022

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CROPTOP ▪️ Màu Sắc: Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903029

NKSM1903029

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI THÊU DỌC THÂN ▪️ Màu Sắc: Trắng đen, Đỏ, Hồng đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
UKSM1903021

UKSM1903021

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA PEPLUM TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng hoa to, Trắng hoa nhỏ, Đỏ, Xanh đen, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

360,000 đ
MUA NGAY
UKSM1901040

UKSM1901040

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI LƯỚI KẺ ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

370,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904002

NKSM1904002

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP BO CHUN ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Đũi hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKSM1901010

NKSM1901010

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BO CHUN TRỄ VAI ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Vian Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904005

NKSM1904005

hông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI ĐŨI NHÚN EO ▪️ Màu Sắc: Vàng, Rêu, Hồng ▪️ Chất Liệu: HAIZE nhập mềm mát ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902015

NKSM1902015

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SÁT NÁCH VẠT CHÉO ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Rêu ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905003

NKSM1905003

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CO ĐỨC CROPTOP HOA TUYẾT ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: Đũi Hoa Nhập Khẩu ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903016

NKSM1903016

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ NHỌN NẸP GIẢ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh biển, Xanh rêu ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903004

NKSM1903004

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BUỘC NƠ VAI ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
UKSM1904008 -30%

UKSM1904008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRỄ VAI DÂY NƠ NGỰC ▪️ Màu Sắc: xanh Vàng, Hồng, Đen Vàng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

245,000 đ350,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902006

NKSM1902006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC V ▪️ Màu Sắc: Vàng, rêu ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903014

NKSM1903014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI HOA LAZE ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đen, đỏ ▪️ Chất Liệu: chéo tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1901002

NKSM1901002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA 2 DÂY ▪️ Màu Sắc:Đỏ, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903007

NKSM1903007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM DA BÁO BÈO THÂN ▪️ Màu Sắc:Đen, Đỏ, Nâu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1901014

NKSM1901014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VẠT CHÉO TAY DOI ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Rêu ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902019

NKSM1902019

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA XẺ TAY PHỐI MÀU ▪️ Màu Sắc:Hồng, Trắng, vàng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1901016

NKSM1901016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VẠT KẸP HOA EO ▪️ Màu Sắc: Ghi, Trắng, vàng ▪️ Chất Liệu: Sesix ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903018

NKSM1903018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NHÍ CHUN EO ▪️ Màu Sắc:Hồng, Trắng, vàng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903012

NKSM1903012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN HỌA TIẾT LẬP THỂ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu; Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903017

NKSM1903017

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CÁNH RƠI BO GẤU ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu; Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811003

NKSM1811003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO HOA CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Hồng ▪️ Chất Liệu; Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902011

NKSM1902011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN ÂY NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Nâu ▪️ Chất Liệu; Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1901003

NKSM1901003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
UKSM1902004 -30%

UKSM1902004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Kem ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

287,000 đ410,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902032

NKSM1902032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ V ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu; Lụa Mờ ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902002

NKSM1902002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐÚC CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu; Lụa Tuyết ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)