ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1807022

NKSM1807022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807024

NKSM1807024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BỔ TRỤ ▪️ Màu Sắc: xanh, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805011

NKSM1805011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SÁT NÁCH BÈO TẦNG ▪️ Màu Sắc:Hồng, Vàng, Coban ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807016

NKSM1807016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG TAY XẾP ▪️ Màu Sắc: Cam,Rêu, Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807020

NKSM1807020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐÚC CHẤM BI TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh Đen, Trắng, Xanh Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807004

NKSM1807004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI REN CHUN TAY ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Ren cao cấp ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806022

NKSM1806022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh,Hồng ▪️ Chất Liệu: Texsi phối chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804016

NKSM1804016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI 2 TÀ ▪️ Màu Sắc: ghi, Xanh Rêu,Vàng ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

250,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806003

NKSM1806003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI MÀU LAZE ▪️ Màu Sắc: Cam, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

330,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806023

NKSM1806023

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO NƠ CỔ LỆCH ▪️ Màu Sắc: xanh Ngọc, Tím, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806024

NKSM1806024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG HOA BÈO THÂN TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Tím, Hồng, Da ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806011

NKSM1806011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ KHUYẾT TAY BÈO ▪️ Màu Sắc: Cam, Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806020

NKSM1806020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805058

NKSM1805058

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI NÉ ▪️ Màu Sắc: Coban, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: lụa Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806002

NKSM1806002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA CO SEN PEPLUM ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805034

NKSM1805034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG BÈO CỔ THÊU TAY ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805052

NKSM1805052

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRỄ VAI CỔ V ▪️ Màu Sắc: Trắng, coban, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805005

NKSM1805005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NHÚN CỔ BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Hồng, trắng, rêu ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806027

NKSM1806027

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA BÈO CỔ NHÚN NƠ TAY ▪️ Màu Sắc: Ghi, Xanh Đen, Cam ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806008

NKSM1806008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO TAY THÊU VAI ÁO ▪️ Màu Sắc: Hồng, Rêu, Vàng ▪️ Chất Liệu: Đũi Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

375,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806018

NKSM1806018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY CÁNH TIÊN 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Ghi, Xanh Đen, Cam ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806019

NKSM1806019

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG BÈO TAY 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hông, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Nhăn Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806010

NKSM1806010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ V XẾP NƠ ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807006

NKSM1807006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HOA ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen,Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805048

NKSM1805048

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ VẠT NƠ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh Rêu, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805064

NKSM1805064

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM THÊU CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh đen, Rêu ▪️ Chất Liệu: Lụa Nami (mềm, mịn, mát) ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807008

NKSM1807008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC SAO ▪️ Màu Sắc: Vàng, Xanh đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806006

NKSM1806006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG BÈO THÂN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803006

NKSM1803006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI CỔ ĐỨC TAY NGẮN ▪️ Màu Sắc: Bò, Xanh đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

255,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805050

NKSM1805050

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI CỔ LƯỢN SÓNG ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806017

NKSM1806017

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI XẾP BÈO ▪️ Màu Sắc: Xanh đen, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Chéo chun ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806005

NKSM1806005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SẺ THÂN NÉ GẤU ▪️ Màu Sắc: Cam, Vang, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa nami ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806030

NKSM1806030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC KẺ ▪️ Màu Sắc:Xanh Đen, Bò, Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Xước Lạnh ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805044

NKSM1805044

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NƠ CỔ BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1804008

NKSM1804008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM LỆCH CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Rêu, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lin chấm bi ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1803008

NKSM1803008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI KẺ CỔ ĐỨC TAY NGẮN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh đen, Xanh nhạt, Xám Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

255,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)