ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1906036

NKSM1906036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM CHÉO ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen Chấm, Đỏ Chấm, Nâu,Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905026

NKSM1905026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA TAY LỠ KẺ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907021

NKSM1907021

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CỘC TAY KẺ SỌC ▪️ Màu Sắc: Nâu, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tex kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906008

NKSM1906008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 VAI TRỄ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903015

NKSM1903015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 LY EO ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905036

NKSM1905036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TIM BO GẤU ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

330,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907009

NKSM1907009

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ HỌA TIẾT RỐI ▪️ Màu Sắc: Trắng,Vàng, Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907023

NKSM1907023

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Hồng, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907015

NKSM1907015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HỌA TIẾT MŨI TÊN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Đũi ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907001

NKSM1907001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ KẺ ĐỐT ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905030

NKSM1905030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM TÀ CHÉO ▪️ Màu Sắc: rêu, kem, vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tằm Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905006

NKSM1905006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO 3 LY CỔ ▪️ Màu Sắc: Tím, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905022

NKSM1905022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG VẠT CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906030

NKSM1906030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO NƠ NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904006

NKSM1904006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO ĐUÔI ÉN ▪️ Màu Sắc: Đen, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903036

NKSM1903036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ PHỐI CỔ ▪️ Màu Sắc: Rêu, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906001

NKSM1906001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903032

NKSM1903032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY XẾP BỒNG ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Hồng, Vàng, Xanh đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1902017

NKSM1902017

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI CỔ ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm phối voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905004

NKSM1905004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN VAI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: LỤA CHẤM BI ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906003

NKSM1906003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ V 2019 ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906005

NKSM1906005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN TAY CỘC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906009

NKSM1906009

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NGẮN TAY ĐAI SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tex si ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905001

NKSM1905001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NẸP LỆCH ĐAI NƠ ▪️ Màu Sắc: Xanh ,Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903001

NKSM1903001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM NƠ CHÉO ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906007

NKSM1906007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kẻ Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905018

NKSM1905018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BO CHUN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đen, Nâu, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

335,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903034

NKSM1903034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CÁNH TIÊN NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
UKSM1905016

UKSM1905016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO 2 DÂY CỔ ĐỔ ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Đỏ, Nâu ▪️ Chất Liệu: Lụa xu ( mềm, mượt, bóng) ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903040

NKSM1903040

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904007

NKSM1904007

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NHÚN EO ▪️ Màu Sắc:Trắng Đen, Đỏ, Tắng Vàng, Xanh Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903030

NKSM1903030

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NẸP CÚC LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903020

NKSM1903020

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BO GẤU PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903013

NKSM1903013

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903019

NKSM1903019

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BUỘC GẤU SÁT NÁCH ▪️ Màu Sắc: Xanh, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903024

NKSM1903024

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP LI EO ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan họa tiết ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)