ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1711002

NKSM1711002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO LEN CỔ LỌ ▪️ Màu Sắc: Đen, Rêu, Hồng ▪️ Chất Liệu: len tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
20SM201708010

20SM201708010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN CỔ V ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

285,000 đ
MUA NGAY
20SM201710002

20SM201710002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN CHUỒN CHUỒN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Thô ▪️ Size: S, M ,L,XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201708008

20SM201708008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ KHUYẾT CÚC NGỰC ▪️ Màu Sắc: Xanh Lơ, Trắng, Tím ▪️ Chất Liệu: Kate hàn ▪️ Size: S, M, L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
20SM201708002

20SM201708002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PHỐI ĐAI ĐEN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Đũi trơn ▪️ Size: S, M ,L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
20SM201708024

20SM201708024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ SEN PHỐI ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M ,L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
20SM201709002

20SM201709002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI KẺ CỔ ĐỨC CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: xanh, đen ▪️ Chất Liệu: lụa giấy ▪️ Size: S, M ,L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201508002

20SM201508002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC LY TRƯỚC ▪️ Màu Sắc: Tím, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kate Hàn ▪️ Size: S, M ,L,XL

243,000 đ
MUA NGAY
20SM201707020

20SM201707020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LỆCH ▪️ Màu Sắc: Hồng Nhạt, Hồng Đậm, Tím, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tắm ướt ▪️ Size: S, M ,L,XL

285,000 đ
MUA NGAY
20SM201708028

20SM201708028

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NƠ CỔ CHẤM BI ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen Trắng ▪️ Chất Liệu: Chéo Thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

320,000 đ
MUA NGAY
20SM201707036

20SM201707036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ MI ĐAI SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201707034

20SM201707034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÂY ĐAI 1 BÊN ▪️ Màu Sắc: Hồng, Dêu , Da ▪️ Chất Liệu: Sọc Thái ▪️ Size: S, M ,L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
20SM201707026

20SM201707026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA BÍ BO CHUN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tăm hoa ▪️ Size: S, M ,L,XL

265,000 đ
MUA NGAY
20SM201705019

20SM201705019

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI 2 LỚP THẮT NƠ EO ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Cốm ▪️ Chất Liệu: Tăm kẻ thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

270,000 đ
MUA NGAY
20SM201707052

20SM201707052

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ SEN TAY CÁNH TIÊN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Biển, Cốm ▪️ Chất Liệu: Tuyết nhuyễn ▪️ Size: S, M ,L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
20SM201703008

20SM201703008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC NGẮN TAY ▪️ Màu Sắc: Tím, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kate hàn ▪️ Size: S, M ,L, XL

234,000 đ
MUA NGAY
20SM201708001

20SM201708001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắn, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tăm hoa ▪️ Size: S, M ,L,XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201707022

20SM201707022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LỆCH THÊU HOA ▪️ Màu Sắc: Cam, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M ,L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
20SM201707003

20SM201707003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ CỔ ĐỨC TAY ORE ▪️ Màu Sắc: Tím, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M ,L,XL

295,000 đ
MUA NGAY
20SM201707066

20SM201707066

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ CỔ ĐỨC LÁ TRE ▪️ Màu Sắc: Đen, Rêu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tăm Hoa ▪️ Size: S, M ,L,XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201707017

20SM201707017

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ CỔ SEN NÉ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Xanh Ngọc ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy dày ▪️ Size: S, M ,L,XL

275,000 đ
MUA NGAY
20SM201707013

20SM201707013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LỆCH BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tăm Hoa ▪️ Size: S, M ,L,XL

265,000 đ
MUA NGAY
20SM201708003

20SM201708003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI PEPLUM TAY CHUN ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M ,L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
20SM201707011

20SM201707011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ Ơ MI BÈO CỔ ĐÍNH HẠT TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Haputai ▪️ Size: S, M ,L, XL

260,000 đ
MUA NGAY
20SM201707015

20SM201707015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO CỔ NÉ ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Xanh, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M ,L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
20SM201707054

20SM201707054

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Haputai ▪️ Size: S, M ,L,XL

260,000 đ
MUA NGAY
20SM201707042

20SM201707042

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ SAM VẠT CHÉO ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng, Tím ▪️ Chất Liệu: Texsi ▪️ Size: S, M ,L,XL

315,000 đ
MUA NGAY
20SM201708009

20SM201708009

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ VE ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

285,000 đ
MUA NGAY
20SM201707019

20SM201707019

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP 2 LY THÊU HOA RUY BĂNG ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Tím ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M ,L,XL

290,000 đ
MUA NGAY
20SM201707046

20SM201707046

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI THÊU EO ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M ,L,XL

315,000 đ
MUA NGAY
20SM201707005

20SM201707005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO CROPTOP CỔ THUYỀN PHỐI ĐEN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Hồng, Cam, Xanh Lơ ▪️ Chất Liệu: Manggo ▪️ Size: S, M ,L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
20SM201707048

20SM201707048

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ NƠ ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M ,L,XL

280,000 đ
MUA NGAY
20SM201708005

20SM201708005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO DÁNG DÀI CÚC TRƯỚC SAU ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tơ Thái ▪️ Size: S, M ,L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
20SM201707060

20SM201707060

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ MI CỔ TRỤ PHỐI CHIFON ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M ,L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
20SM201708017 - L2

20SM201708017 - L2

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO SƠ CỔ ĐỨC CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Da, Xanh Đen, Cam ▪️ Chất Liệu: Lụa giấy dày ▪️ Size: S, M ,L,XL

260,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)