ÁO SƠ MI

mỗi trang
NKSM1812003

NKSM1812003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen, Đỏ, Cam ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt phối ren ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
UNSM1811002

UNSM1811002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA CỔ BÈO TAY BÈO ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

415,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811016

NKSM1811016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VẠT CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, xanh ▪️ Chất Liệu: Nint ( mềm, mịn, mát. mướt) ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811010

NKSM1811010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ NHỌN TAY BỒNG ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh Ngọc, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: chifon Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

325,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811004

NKSM1811004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY XÒE BÈO VAI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Nâu, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Chifon ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1810008

NKSM1810008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHẤM BI BÈO CỔ ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Chấm Bi ▪️ Size: S, M , L, XL

415,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811003

NKSM1811003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO HOA CỔ ▪️ Màu Sắc: Cam, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM1811001

NKSM1811001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO LƯỚI PHỐI TAY REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Ren lưới phối ren ▪️ Size: S, M , L, XL

125,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807021

NKSM1807021

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY BÈO NẸP ▪️ Màu Sắc: Xanh, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808001

NKSM1808001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO CỔ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

300,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808004

NKSM1808004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY DƠI CỔ LẬT NHỎ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

310,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808022

NKSM1808022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY SỌC CHÉO ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đen, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808020

NKSM1808020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ HOA RỜI ▪️ Màu Sắc: Đen,Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S,M,L,xL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807015

NKSM1807015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LỌ PHỐI REN TAY ▪️ Màu Sắc: xanh Đen, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807014

NKSM1807014

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI ĐAI EO PHỐI REN TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808024

NKSM1808024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: xanh Đen, Đỏ, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808018

NKSM1808018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨCTAY LỠ KẺ TO ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1808006

NKSM1808006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY SỌC RƠI ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1806026

NKSM1806026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NHÚN CỔ ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Hồng, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tăm ▪️ Size: S, M , L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
NKSM1809002

NKSM1809002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO 2 DÂY ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Cotton ▪️ Size: S,M,L,XL

75,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807013

NKSM1807013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TÀU NƠ DÀI ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807003

NKSM1807003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA CỔ LẬT NÉ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807036

NKSM1807036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807005

NKSM1807005

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO DỌC TAY ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Nhăn Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805009

NKSM1805009

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI HOA SÁT NÁCH NHÚN CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng,Xanh ▪️ Chất Liệu: lLụa Giấy Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

240,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807019

NKSM1807019

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI HOA CỔ SEN NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Vàng,Hồng,Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807034

NKSM1807034

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI PEPLUM LỆCH ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Cotton lụa ▪️ Size: S, M , L, XL Giá sản phẩm :

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807038

NKSM1807038

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️SƠ MI CƠ BẢN DÀI TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh đen, Cam, Rêu ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807032

NKSM1807032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CO DUC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807018

NKSM1807018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CO ĐỨC CHẤM BI TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Vàng,Xanh Lơ, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805056

NKSM1805056

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI XẾP LY CỔ ▪️ Màu Sắc: Cam, Đỏ, Nâu ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807022

NKSM1807022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ V ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807024

NKSM1807024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BỔ TRỤ ▪️ Màu Sắc: xanh, Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1805011

NKSM1805011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SÁT NÁCH BÈO TẦNG ▪️ Màu Sắc:Hồng, Vàng, Coban ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807016

NKSM1807016

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG TAY XẾP ▪️ Màu Sắc: Cam,Rêu, Đen ▪️ Chất Liệu: Tuyết Nhuyễn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1807020

NKSM1807020

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐÚC CHẤM BI TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Cam,, Xanh Đen, Trắng, Xanh Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)