ÁO SƠ MI

mỗi trang
UNSM1811011

UNSM1811011

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VẠT NƠ MÍ CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

360,000 đ
MUA NGAY
NKAL1910001

NKAL1910001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO 2 DÂY CỎ NGANG KIM TUYẾN 2019 ▪️ Màu Sắc: Trắng, kem, Đen ▪️ Chất Liệu: Thun Kim Sa ▪️ Size:S, M, L, XL

125,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907018

NKSM1907018

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY DÀI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M, L

285,000 đ
MUA NGAY
NLSM1909004

NLSM1909004

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ 2 LỚP DÁNG SUÔNG ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Đen, Kem, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan ▪️ Size: S, M

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906024

NKSM1906024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI TAY LƯỚI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906022

NKSM1906022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO NẸP LỆCH ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Nâu ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1908003

NKSM1908003

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO 2 DÂY NHÚN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Hồng, Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Phi ▪️ Size: S, M , L, XL

150,000 đ
MUA NGAY
 NKSM1907010

NKSM1907010

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CỔ ĐỨC PHỐI REN THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

375,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905008

NKSM1905008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC KẺ CÁNH RƠI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

325,000 đ
MUA NGAY
NKAL1908001

NKAL1908001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ ÁO 2 DÂY CỔ NGANG KIM TUYẾN ▪️ Màu Sắc: Đen ▪️ Chất Liệu: Thun Kim Tuyến ▪️ Size: S, M , L, XL

140,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906044

NKSM1906044

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHOI TAY NO ▪️ Màu Sắc: Da, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907017

NKSM1907017

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRẮNG CỔ ĐỨC CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu:Tuyết kẻ zic zac ▪️ Size: S, M , L, XL

290,000 đ
MUA NGAY
NKSM1908001

NKSM1908001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN IN CHỮ ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật( Mềm, mát,mịn) ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905024

NKSM1905024

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI XẾP CỔ XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907031

NKSM1907031

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI KẺ CỔ ĐỨC TAY XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

335,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907002

NKSM1907002

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN CỔ BÈO 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh, hồng, Kem, Xanh Dương ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907025

NKSM1907025

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CROPTOP TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

355,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907013

NKSM1907013

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

325,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906012

NKSM1906012

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI THÂN ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905032

NKSM1905032

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LẬT NHÚN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906028

NKSM1906028

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ CỔ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906036

NKSM1906036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM CHÉO ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen Chấm, Đỏ Chấm, Nâu,Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905026

NKSM1905026

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA TAY LỠ KẺ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

315,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907021

NKSM1907021

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CỘC TAY KẺ SỌC ▪️ Màu Sắc: Nâu, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tex kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906008

NKSM1906008

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 VAI TRỄ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

280,000 đ
MUA NGAY
NKSM1903015

NKSM1903015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 LY EO ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905036

NKSM1905036

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TIM BO GẤU ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

330,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907009

NKSM1907009

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ HỌA TIẾT RỐI ▪️ Màu Sắc: Trắng,Vàng, Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907023

NKSM1907023

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM ĐÍNH HOA ▪️ Màu Sắc: Hồng, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907015

NKSM1907015

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC HỌA TIẾT MŨI TÊN ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Đũi ▪️ Size: S, M , L, XL

285,000 đ
MUA NGAY
NKSM1907001

NKSM1907001

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ KẺ ĐỐT ▪️ Màu Sắc: Xanh Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

275,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905030

NKSM1905030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM TÀ CHÉO ▪️ Màu Sắc: rêu, kem, vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tằm Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

265,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905006

NKSM1905006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO 3 LY CỔ ▪️ Màu Sắc: Tím, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1905022

NKSM1905022

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG VẠT CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Voan Ren ▪️ Size: S, M , L, XL

320,000 đ
MUA NGAY
NKSM1906030

NKSM1906030

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO NƠ NGỰC ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Tơ ▪️ Size: S, M , L, XL

295,000 đ
MUA NGAY
NKSM1904006

NKSM1904006

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN EO ĐUÔI ÉN ▪️ Màu Sắc: Đen, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

270,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0944222582

Hotline

Hotline - 0988222582

Mẫu Bán Chạy

Fanpage Facebook

Top

   (0)